theory of love.

15 tekstów – auto­rem jest theory of lo­ve..

Nie jes­teśmy w sta­nie na­wet pojąć te­go, dlacze­go ra­no wsta­je aku­rat Słońce. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 marca 2012, 06:36

I każde­go dnia budzę się z myślą, że będzie le­piej, niż wczo­raj. Po­zytyw­ne myśle­nie, gwa­ran­cją dob­re­go życia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 marca 2012, 06:16

Naj­trud­niej jest widzieć słońce, wie­rzyć w słońce i nie czuć ciepła..

- H. Poświatowska 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 stycznia 2012, 08:45

Gryź życie, dopóki nie nałoży Ci kagańca. 

myśl • 14 stycznia 2012, 21:18

Nie­dziele są na tęskno­ty, w nie­dzielach jest coś ta­kiego, że masz ochotę ur­wać so­bie głowę. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 stycznia 2012, 16:43

Tu jest ciem­no. Ogar­nia mnie prze­rażenie. Dud­niące myśli, biją się w mo­jej głowie, uszkadzają mi mózg. Za­mykam oczy, na­bieram po­wiet­rze w płuca i od­dycham głębo­ko. A przed ocza­mi ob­ra­zy. Ob­ra­zy z mo­jego życia, Ty, Ty, Ty. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 stycznia 2012, 11:32

Po­daj mi swą dłoń, nie daj mi upaść z pow­ro­tem na dno. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 stycznia 2012, 19:58

A co, jeśli jut­ra miałoby nie być? Co po­wie­działbyś mi dziś? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 stycznia 2012, 09:30

Nie wie­działam, że tęskno­ta może pachnieć Tobą. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 stycznia 2012, 21:09

Jes­tem szczęśli­wa, a to nie jest grzech. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 listopada 2011, 20:00

theory of love.

Swoją bezsilność powierzam Bogu. On zawsze znajduje jakieś rozwiązanie, oszczędzając mi guzów od walenia głową w mur.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

theory of love.

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność